Contributie

Contributie tarieven voor het kalenderjaar 2019:

€ 240,00          A – Orkest (eventueel ook in Groot-Orkest) spelend lid

€ 166,00          Groot – Orkest spelend lid
A – Orkest t/m 14 jaar, spelend lid

€ 40,00             Niet spelend lid

De contributie dient vooraf in de eerste maand van het nieuwe kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL78 RABO o342 9966 65 t.n.v. EHAV te Hoek van Holland. O.v.v. Contributie 2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.