Contributie

Contributie tarieven voor het kalenderjaar 2018:

€ 240,00          A – Orkest (eventueel ook in B-Orkest) spelend lid

€ 166,00          B – Orkest spelend lid
A – Orkest t/m 14 jaar, spelend lid

€    40,00         Niet spelend lid

De contributie dient vooraf in de eerste maand van het nieuwe kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL78 RABO o342 9966 65 t.n.v. EHAV te Hoek van Holland. O.v.v. Contributie 2017

Reageren is niet mogelijk