Contributie

Huidige contributietarieven:

€ 240,00          A – Orkest

€ 166,00          Grootorkest spelend lid

€ 30,00            A-Orkest leden die ook meespelen in het Grootorkest

€ 40,00             Niet spelend lid

De contributie dient vooraf in de eerste maand van het nieuwe kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL78 RABO o342 9966 65 t.n.v. EHAV te Hoek van Holland. O.v.v. Contributie [jaartal]

Reacties zijn gesloten.